Teraz również pełne wsparcie na rynkach skandynawskich!


Oczekiwane rozwiązania nieoczekiwanych problemów


Coaching (system indywidualnego szkolenie pracownika na jego stanowisku pracy) w nowoczesnej firmie jest najtańszą metodą na stworzenie własnej kadry wysoko wykwalifikowanych menadżerów.

W momencie gdy Klient podejmuje decyzję o zatrudnieniu  menadżera wysokiego lub najwyższego szczebla, nasza firma tworzy program szkolenia i dobiera do tego celu najbardziej kompetentnego trenera (trenerów).  Sam kandydat na dane stanowisko wyłaniany jest spośród już zatrudnionych pracowników Klienta lub też (rzadko) jest znajdowany na zewnątrz.

Dzięki temu zamiast zatrudniać drogiego "gotowego" specjalistę, którego i tak najczęściej trzeba przeszkalać w specyfice firmy, umożliwiamy Klientowi awansowanie pracownika średniego szczebla, który dodatkowo od początku jest dokładnie obeznany z niuansami branży i firmy Klienta.

Na zlecenie Klienta możemy, po zakończeniu samego procesu szkolenia, monitorować pracę określonego menadżera przez uzgodniony okres czasu (monitoring ciągły lub okresowy).