Założenia gospodarki odpadami i procesy z nią powiązane

admin

Segregacja odpadów, ich wywóz, utylizacja i przetwórstwo jest bardzo ważne. W ostatnim czasie mamy coraz większa świadomość, że należy na każdym kroku dbać o nasza planetę. W tym celu została ustanowiona ustawa o gospodarce odpadami. Co warto o niej wiedzieć? Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się.

Gospodarka odpadami Bydgoszcz – założenia wynikające z ustawy

  • wytwórca odpadów zobowiązany jest podejmować takie działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko;
  • posiadacz odpadów zobowiązany jest do ich prawidłowej segregacji;
  • posiadacz odpadów zobowiązany jest (jeśli jest to możliwe) to poddaniu odpadów do odzysku;
  • odpady, które nie nadają się do odzysku, powinny zostać unieszkodliwione;
  • posiadacz odpadów powinien sporządzać ewidencję odpadów;
  • występuje zakaz zatapiania śmieci na dnie mórz.

Czym jest gospodarka odpadami kujawsko-pomorskie?

Jak ustawa mówi, gospodarka odpadami to działania należące do gmin, które polegają na zbieraniu, transporcie, odzysku oraz unieszkodliwianiu odpadów. Odpady, szczególnie te szkodliwe mają negatywny wpływ na środowisko. Dlatego istotna jest ich utylizacja, a w miarę możliwości ich przetwarzanie i recykling.

Gospodarka odpadami Bydgoszcz

Czym jest recykling?

Recykling jest pojęciem, którym często posługujemy się. Czym jednak jest recykling i na czym polegają jego działania? Zgodnie z definicją recykling jest ponownym użyciem odpadów. Celem tego procesu jest zmniejszenie nadmiernego eksploatowania złóż naturalnych, a także zmniejszenia ilości śmieci. Wyróżniamy trzy rodzaje recyklingu: termiczny, który polega na pozyskaniu energii z odpadów, materiałowy, który polega na pozyskaniu tworzyw z odpadów, a także organiczny, dzięki któremu powstaje materia organiczna. Jakie należy podejmować działania, aby przyczynić się do recyklingu? Przede wszystkim powinniśmy wybierać opakowania biodegradowalne, które posiadają specjalne oznaczenia. Każdy z nas powinien zrezygnować bądź ograniczyć korzystanie z jednorazówek, plastikowych opakowań czy foliowych jednorazówek. Każdy z nas powinien również zwrócić uwagę na prawidłową segregację śmieci.

Next Post

Elektryk Strzelno – jakie usługi elektryczne świadczy?

Elektryk to bardzo pożądany zawód. Wybierając go najczęściej mężczyźni. Jest wiele prac, które należą właśnie do niego. Z usług elektryków korzystają zarówno klienci indywidualni, jak również i duże firmy. Jak zdobyć zawód elektryka? Jakie usługi świadczy? Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedz się.
Elektryk Strzelno

Obserwuj nas